Product


Chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 03/2014

Mô tả

Một số giao dịch không được thanh toán bằng tiền mặt, miễn thuế xuất khẩu vàng nguyên liệu, cá nhân kinh doanh không được tự in hóa đơn… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2014.

–  Theo nghị định về thanh toán bằng tiền mặt có hiệu lực từ ngày 1/3/2014, các tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước không được thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch, trừ một số trường hợp được phép thanh toán bằng tiền mặt theo quy định của Bộ Tài chính.

–  Các tổ chức sử dụng vốn nhà nước không được thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch, trừ một số trường hợp được phép thanh toán bằng tiền mặt theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

–  Các doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp. Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng không sử dụng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau.

Theo Quyết định 08/TTg do Thủ tướng ký ban hành từ 22/2/2014 thì từ ngày 15/3/2014,vàng nguyên liệu xuất khẩu, nhập khẩu của Ngân hàng Nhà nước sẽ được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

–  Đối với hành vi vi phạm hành chính về hoá đơn dẫn đến trốn thuế, gian lận thuế, nộp chậm tiền thuế, khai thiếu nghĩa vụ thuế thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về thuế là 5 năm.

–  Cũng theo thông tư, các nội dung quy định bắt buộc phải đúng trên hoá đơn tự in, hoá đơn điện tử là ký hiệu hoá đơn, ký hiệu mẫu hoá đơn, số hoá đơn. Phạt tiền từ 2 –  4 triệu đồng đối với hành vi tự in hoá đơn, khởi tạo hoá đơn điện tử không đủ một trong các nội dung bắt buộc phải đúng như trên. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2/3/2014.

Ngoài ra, một số chính sách, quy định mới khác như: cá nhân bị chết khi bảo vệ an ninh trât tự được xem xét công nhận là liệt sỹ; chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp; đóng bảo hiểm xã hội bổ sung để tính hưởng chế độ hưu trí, tử tuất; hộ nghèo được vay 5 triệu đồng/hộ lãi suất 0%… cũng sẽ có hiệu lực trong tháng 3/2014.

Bổ sung thêm các đối tượng không chịu thuế GTGT

Ngày 27/02/2014, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 568/TCT-CS ngày 27/2/2014 (Công văn 568) yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, TP trong cả nước phải khẩn trương phổ biến, thông báo tới tất cả cán bộ thuế để tuyên truyền đến người nộp thuế trên địa bàn các nội dung mới trong chính sách thuế GTGT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014 để nghiêm chỉnh thực hiện, đồng thời nhấn mạnh vào một số nội dung chủ yếu sau:

Người nộp thuế

–  Đối tượng không chịu thuế

–  Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

–  Giá tính thuế

–  Thời điểm xác định thuế

–  Thuế suất

–  Phương pháp khấu trừ thuế

–  Phương pháp tính trực tiếp

–  Khấu trừ thuế GTGT

–  Hoàn thuế

Các nội dung hướng dẫn trên có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014.

Tổng cục Thuế hướng dẫn việc chuyển đổi phương pháp khai thuế GTGT

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định những trường hợp Người nộp thuế chuyển đổi áp dụng phương pháp tính thuế GTGT từ trực tiếp sang khấu trừ hoặc ngược lại đều phải thông báo cho cơ quan thuế theo mẫu 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính trước ngày 20/12 của năm trước liền kề. Tuy nhiên, đây là quy định mới nên mặc dù Bộ Tài chính đã có một số công văn hướng dẫn nhưng đến sau ngày 15/01/2014 một số doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế vẫn chưa gửi Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT đến cơ quan thuế.

Để thống nhất triển khai thực hiện đối với trường hợp người nộp thuế tiếp tục nộp Thông báo theo mẫu số 06/GTGT, ngày 28 tháng 2 năm 2014, Tổng cục Thuế có công văn số 624/TCT-CS gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc hướng dẫn người nộp thuế chuyển đổi phương pháp khai thuế GTGT.

Theo đó, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục thuế tiếp tục rà soát từng trường hợp cụ thể đối với các cơ sở kinh doanh (là các doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu dưới 1 tỷ đồng và tổ chức kinh tế khác) chưa gửi Thông báo đến cơ quan thuế để hướng dẫn cơ sở kinh doanh thực hiện:

–  Trường hợp cơ sở kinh doanh đủ điều kiện áp dụng phương pháp khấu trừ nếu tự nguyện đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thì cơ sở kinh doanh điền vào Thông báo theo mẫu số 06/GTGT nội dung:

“ ….cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ.

Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ năm 2014…”

–  Trường hợp cơ sở kinh doanh không đáp ứng điều kiện, phải thực hiện áp dụng phương pháp trực tiếp thì cơ sở kinh doanh điền vào Thông báo theo Mẫu số 06/GTGT nội dung:

“ ….cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp trực tiếp.

Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ năm 2014…”

Thời gian cuối cùng cho  với các cơ sở kinh doanh (là các doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu dưới 1 tỷ đồng và tổ chức kinh tế khác) phải gửi lại Thông báo theo mẫu số 06/GTGT là trước ngày 15/3/2014.

Cá nhân kinh doanh không được tự in hóa đơn

Thời gian qua có một số doanh nghiệp lợi dụng việc đặt in hóa đơn không nhằm mục đích “kinh doanh chân chính” mà nhằm mục đích “mua, bán” hóa đơn để tiếp tay cho các doanh nghiệp khác nhằm chiếm đoạt tiền thuế, gây thất thu cho ngân sách nhà nước. Để phòng chống nạn gian lận trong việc đặt in hóa đơn, Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 51/2010/NĐ-CP. Theo Nghị định số 04/2014/NĐ-CP thì cá nhân kinh doanh không được tự in hóa đơn để sử dụng cho việc bán hàng hóa, dịch vụ mà phải thực hiện mua hóa đơn của cơ quan thuế kể từ ngày 01/3/2014.

Cũng theo Nghị định 04/2014/NĐ-CP, các doanh nghiệp vi phạm về quản lý và sử dụng hóa đơn, doanh nghiệp có rủi ro cao về việc chấp hành pháp luật thuế thì Bộ Tài chính căn cứ quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật về công nghệ thông tin thực hiện các biện pháp giám sát, quản lý phù hợp nhằm thực hiện đúng quy định của pháp luật về hóa đơn; Đối với doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế hoặc doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế theo quy định tại Luật quản lý thuế thì không được sử dụng hóa đơn tự in mà phải thực hiện mua hóa đơn của cơ quan thuế trong thời gian 12 tháng. Hết thời gian 12 tháng, nếu đáp ứng điều kiện tự in hoặc đặt in hóa đơn, cơ quan thuế thông báo doanh nghiệp chuyển sang tự tạo hóa đơn để sử dụng hoặc tiếp tục mua hóa đơn của cơ quan thuế nếu không đáp ứng điều kiện tự in hoặc đặt in hóa đơn.

Ngoài ra để quản lý việc đặt in hóa đơn lần đầu, tại Nghị định số 04/2014/NĐ-CP đã bổ sung nội dung: Trước khi đặt in hóa đơn lần đầu và trước khi sử dụng hóa đơn tự in, doanh nghiệp phải có văn bản gửi cơ quan thuế và phải được sự chấp thuận của cơ quan thuế.

Nguồn Tổng cục thuế.

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 03/2014”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.